STADHUIS GENNEP

 

 

 

 

 

Gennep zoekt Stadhuisgenoten. De gemeente Gennep heeft de wens uitgesproken het Stadhuis toegankelijk te willen maken voor de buurt en de stad. 

Door een duurzame revitalisering en het onderbrengen van diverse sociaal maatschappelijk gerelateerde functies in het pand wordt niet alleen de toekomst van dit stads icoon veilig gesteld, maar zal het gaan functioneren als een verbindend element in de samenleving van de gemeente Gennep.

 

Revitalisering heeft drie kanten: 

-een energetische kant en waar mogelijk een energieleverende functie. 

-tweede kant is een sociaal maatschappelijke waarbij een gebouw diverse buurtgebonden (en leerwerk) functies moet hebben, aansluitend op verschillende gemeentelijke beleidsterreinen

-tenslotte een derde kant. De exploitatie moet sluitend en economisch onafhankelijk zijn.

 

Revitaliseren en het pand bruikbaar maken voor publiek is investeren in een duurzame toekomst niet alleen van dit monument maar ook van alle inwoners van de gemeente Gennep.

 

 

Prijsvraag: Stadhuis gennep zoekt Stadhuisgenoten               

locatie: Stadhuisplein 1, Gennep                            

ontwerp: maart 2013                                              

                                                                                             

 

 

 

Afbeeldingsgalerie