KDV VELSERSTRAAT

 

 

 

 

 

 

Het voormalige NOORDER KLEUTERHUIS wordt voorzien van een gedeeltelijke nieuwe indeling voor de nieuwe functie van kinderdagopvang. Het pand maakt deel uit van een scholencomplex wat tegenwoordig voor een deel leeg staat. Het is ooit als zelfstandige kleuterschool gebouwd en bezit een eigen entree. In de nieuwe situatie wordt aan de buitenzijde van het pand geen veranderingen aangebracht; de entree blijft op de huidige locatie( Velserstraat 57), en het buitenspelen blijft op het ‘schoolplein’ in de binnenzijde van het bouwblok. Aan de pleinzijde worden in de bestaande raamopeningen wel twee stel dubbele deuren aangebracht, noodzakelijk om beide groepsruimte rechtstreeks naar buiten te verbinden. In overleg met de Haarlemse Monumentenzorg werd de indeling zorgvuldig ingepast in de bestaande structuur. Karakteristieke elementen zoals de terrazzo vloer en de binnenpuien bleven gehandhaafd. Voor de opdrachtgever werd het Wabo projectbesluit en de omgevingsvergunning ingediend

 

De in de Haarlemse Kleverparkbuurt gelegen Het Noorder Kleuterhuis maakte oorspronkelijk deel uit van de stichting “Noorderschool en Kerk”. De protestants christelijke Noorderschool werd in 1923/1924 gebouwd naar ontwerp van architect H. Korringa als uitbreiding van de bestaand school aan de Velserstraat hoek Saenredamstraat. De kerk, eveneens uit 1923/24 is van dezelfde architect en bevindt zich verderop, naast de school. Een gedenksteen siert de gevel met de vermelding “Op liefde gegrondvest, 10 october 1923” De verschillende gebouwen hebben de status van gemeentelijk monument.

 

 

functie: Kinderdagopvang                                     opdrachtgever: SKOS

locatie: Velserstraat 57, Haarlem                           projectmanagement : BOA advies

ontwerp: 2013                                                    adviseur constructie: n.v.t.

uitvoering: 2014                                                  advieur installatie: Krale Advies 

                                                                         aannemer: Bouwbedrijf Jan de Wit


Afbeeldingsgalerie