2e VOLKSBADHUIS


Voor het Badhuis Haarlem wordt een exploitatieplan gemaakt. De rechtspersoon van waaruit dit plan wordt gemaakt is de Stichting VIE - Verduurzaming Industrieel Erfgoed. De stichting is in 2011 opgericht met als doel het verduurzamen van zowel industrieel erfgoed als monumenten waarbij verduurzaming minimaal drie kanten heeft: een energetische kant en waar mogelijk een energie-leverende functie. 

De tweede kant is een sociaal maatschappelijke waarbij een gebouw diverse buurtgebonden (en leerwerk)functies moet hebben, aansluitend op verschillende gemeentelijke beleidsterreinen . 

De derde component is dat de exploitatie sluitend moet zijn en economisch onafhankelijk. 

 

Het Badhuis wordt een ontmoetingsplek. Zo kunnen ZZP-ers en (weinig ruimte behoevende) kunstenaars uit de buurt hier een werkplek vinden. 

Ook het buurtbedrijf Creatieve Coöperatie kan er onderdak vinden – en zal sterk worden betrokken bij de exploitatie. Verder zal het Badhuis worden uitgerust met vergaderruimtes en een lunchroom voor de ondernemers en buurtbewoners.

 

 

functie: multifunctioneel

locatie: Leidseplein, Haarlem

ontwerp: 2012-2013 

in samenwerking met Johannes Frolich

 

In 1903 naar ontwerp van de architect S. Roog gebouwd voormalig badhuis.   Het pand heeft in het exterieur invloeden van de overgangsarchitectuur.  Sinds 1999 Rijksmonument


Afbeeldingsgalerie