Gemeente en Hoogheemraadschap van Rijnland tekenen convenant sluizencomplex

Gepost 15/05/2014

V.l.n.r.: (oud)wethouder Markus, burgemeester Heiliegers, hoogheemraad Straathof en hoogheemraad Pluckel.

V.l.n.r.: (oud)wethouder Markus, burgemeester Heiliegers, hoogheemraad Straathof en hoogheemraad Pluckel.

Dinsdag 6 mei 2014 tekenden burgemeester Heiliegers van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude en de hoogheemraad Straathof, bestuurder van het hoogheemraadschap van Rijnland een convenant over het sluizencomplex in Halfweg. Met het convenant nemen de partijen zich voor om het sluizencomplex te renoveren en het doorstroomprofiel te vergroten.

De kwestie van het sluizencomplex in Halfweg speelt al 40 jaar. De spuisluisjes in Zijkanaal F te Halfweg dateren uit de 15e eeuw en voeren water aan naar het Rijnlandse boezemgemaal Halfweg. Het boezemgemaal ondervindt hinder van de aanwezige sluisjes omdat hierdoor niet genoeg overtollig water uit het achterland afgevoerd kan worden. Rijnland was van plan om de sluisjes weg te halen, maar de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude wilde het sluizencomplex behouden in verband met de historie en monumentale waarde. 

Met de ondertekening van het convenant spreken de partijen de intentie uit om gezamenlijk tot een haalbare oplossing te komen om voldoende overtollig water af te kunnen voeren ter hoogte van het sluizencomplex Halfweg en om het sluizencomplex te renoveren zodat het monument behouden kan blijven. In het convenant staan drie varianten die bij kunnen dragen aan een integrale oplossing. 

Het budget om dit mogelijk te maken moet nog vastgesteld worden door de drie betrokken overheden: het hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeenten Amsterdam en Haarlemmerliede en Spaarnwoude.


bron: Gemeentelijke Bekendmaking 14 mei 2014